سال حمايت از كالای ايرانی
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ EN

مقالات انگلیسی

عنوان پروژه محل چاپ مقاله عنوان مقاله

ردیف

بررسی کاربرد آنالیز کاهش تولید برای مخازن گاز میعانی Journal of Natural Gas science and Engineering New technique for calculation of well deliverability in gas condensate reservoirs

۱

بررسی رفتار کمانشی و پس کمانشی پوسته‌های جدارنازک استوانه‌ای با ضخامت متغیر تحت بارگذاری ترکیبی بار محوری فشاری و فشار یکنواخت خارجی Universidad politecica Experimental study on the buckling and post-bucking behavior of thin-walled cylindrical shells with varying thickness under hydrostatic pressure

۲

بهینه سازی فراز آوری مصنوعی با گاز به صورت پیوسته در شرایط دسترسی به منبع گاز نامحدود OIL PRODUCTION

Nonlinear Approach for Oil Field

Optimization Based on Gas Lift Optimization

 

۳

بررسی میزان تاثیر ترشدگی مخزن و ساختار هندسی منافذ محیط متخلخل بر ضریب برداشت نفت سنگین در هنگام تزریق حلالهای هیدروکربنی Paris/France

Investigating the Effect of Co-Solvents on Heavy Oil Recovery in Different Pore Geometries Using Five – spot Micro models

 

۴

 

بررسی آزمایشگاهی رسوب آسفالتین در یکی از مخازن ایران در اثر تزریق گاز همراه

 

 

Petroleum Science and Technology Experimental and Modeling Investigations of Asphalting Precipitation during Pressure Depletion and Gas Injection Operations

۵

بررسی آزمایشگاهی رسوب آسفالتین در یکی از مخازن ایران در اثر تزریق گاز همراه

 

Petroleum Science and Technology

Experimental Investigation of Asphalting Precipitation during Natural Production of Heavy and Light Oil

Reservoirs: The Role of Pressure and Temperature

۶

بررسی آزمایشگاهی رسوب آسفالتین در یکی از مخازن ایران در اثر تزریق گاز همراه

 

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Experimental Study of Asphalting Precipitation Behavior

during Miscible Carbon Dioxide Injectio

۷

بررسی میزان تاثیر ترشدگی مخزن و ساختار هندسی منافذ محیط متخلخل بر ضریب برداشت نفت سنگین در هنگام تزریق حلالهای هیدروکربنی ICTEA Displacement Visualization of Asphaltinic- Heavy Oil by Co-Solvents at Different wet ability Conditions

۸

محاسبه ضریب پوسته در چاههای عمودی به منظور رفع جدایش در روش طارق و کاراکاست

SPE

international

An Improved Method for Total Mechanical Skin Calculation for Perforated Completions

 

۹

آنالیز شکستگیها و ارزیابی پتروفیزیکی با استفاده از داده های چاه پیمایی و مغزه در یکی از مخازن جنوب ایران University of Tehran school of Geology AN euro-Fuzzy approach for estimating shear wave velocity from porosity logs: a case study from sarvak Formation, Iran

۱۰

 

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۰۸۳۹۰ بازدید