اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ EN

برگزاری دوره‌های آموزشی SCADA SYSTEM و Portfolio management professional و زنجیره تأمین کالا و نحوه شناسایی منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۶ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۰۴۲۹۱ بازدید