اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ EN

سیزدهمین جلسه کمیته مشترک مدیریت (JMC) طرح توسعه میدان نفتی آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۴ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۳۴۳۲۲ بازدید