- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در پروژه‌ها منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن  طی حکمی احمدرضا کیانی را به سمت “مشاور مدیرعامل در پروژه ها” منصوب کرد.

در متن حکم آمده است:

با عنایت به تجربه، تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “مشاور مدیرعامل در پروژه‌ها” منصوب می شوید.

امید است با تعامل و هماهنگی با مدیران و مجریان ذیربط در انجام امور محوله موفق باشید.

توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

[1] [2] [3] [4]