اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

مصاحبه تصویرى مهندس قدرت اله آقایى، مدیر مهندسى ساختمان شرکت متن و سرپرست طرح توسعه میدان نفتى آزادگان شمالى با خبرنگاران و اصحاب رسانه حوزه نفت و انرژى در نشست خبرى

۲۰ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۲۳:۵۳۳۵۷ بازدید