اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

مصاحبه تصویرى مهندس کیوان یاراحمدى، مجرى طرح توسعه میدان نفتى آذر با خبرنگاران و اصحاب رسانه حوزه نفت و انرژى در نشست خبرى

۲۰ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۲۳:۵۰۲۶۴ بازدید