- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

گزارش تصویری نشست خبری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت با خبرنگاران و اصحاب رسانه

[2] [3] [4] [5]