اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ EN

نشست خبری مدیرعامل شرکت متن با اصحاب رسانه و خبرنگاران حوزه نفت و انرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۳۵۱۸۲ بازدید