اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

کار در شرایط دشوار – طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۴۰۳۶۰ بازدید