اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ EN

کار در شرایط دشوار – طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۴۰۲۷۶ بازدید