اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

اجرای عملیات پیش راه اندازی تولید زودهنگام طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۲۱۱۵۶ بازدید