اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ EN

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۰۳۹۳ بازدید