اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

جلسه مذاکره کارفرما (kick-off meeting) با شرکت ENI ایتالیا در رابطه با پروژه کیش و فاز ۳ دارخوین

 

 

 

 

 

 

 

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۲۵۵۱ بازدید