اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت (ENI)ایتالیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۹۵۷۹ بازدید