اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

گزارش از طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون و بازدید هیئت اقتصادی شرکت OMV اتریش از منطقه غرب کارون

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۱۱۲۶ بازدید