اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

گزارش از طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون و بازدید هیئت اقتصادی شرکت OMV اتریش از منطقه غرب کارون

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۱۲۹۰ بازدید