اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ EN

مراحل حمل و انتقال دو پمپ اصلی انتقال نفت به طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۴ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۲۷۶۶۰ بازدید