اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ EN

بازدید گروه شرکت (OMV) اتریش از طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۳:۳۴۱۱۷ بازدید