اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ EN

بازدید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن ازطرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام گوره

 

۱۲ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۰۴۲۸ بازدید