اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ EN

جلسه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن با پیمانکاران طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام امیدیه

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۲۱:۱۷۶۳۰ بازدید