اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ EN

جلسه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن با پیمانکاران طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام امیدیه

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۲۱:۱۷۲۹۹ بازدید