- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار (مناقصه شماره: م ط ک-۰۱-۹۶)

 

شرکت ملی نفت ایران

شرکت مهندسی و توسعه نفت

طرح توسعه میدان گازی کیش

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار

(مناقصه شماره: م ط ک-۰۱-۹۶)

شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان گازی کیش) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، اجرای پروژه ذیل را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید:

انجام تعمیرات دو دستگاه Pony Base در طرح توسعه میدان گازی کیش شامل بازسازی، تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب و تقویت سیستم هیدرولیک و خدمات نگهداری آنها جهت طرح توسعه میدان گازی کیش واقع در جزیره کیش

محل اجرای پروژه در جزیره کیش و مدت اجرای آن دو ماه می باشد.

ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱ ریال

متقاضیان می توانند حداکثر تا پنج روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه، ضمن ارائه تقاضای کتبی، تصویر صورت های مالی حسابرسی شده و معرفی نماینده، جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران- خیابان سپهبد قرنی- خیابان شهید کلانتری- پلاک ۶۱- ساختمان شماره یک شرکت مهندسی و توسعه نفت- طبقه چهارم – دفتر طرح توسعه میدان گازی کیش مراجعه نمایند. سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سؤال می توانند با شماره تلفن ۶۰-۸۸۸۹۸۶۵۰ (۰۲۱) داخلی۲۴۳۰ و ۲۴۳۱ تماس حاصل نمایند.

شرکت مهندسی و توسعه نفت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا تمامی آنها در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است.

    روابط عمومی شرکت مهندسی وتوسعه نفت

[1] [2] [3] [4]