اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

معاون مدیرمنابع انسانی شرکت ملی نفت در امور اداری کارکنان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت به نقل از nioc با حکم رضا خلیلی، معاون امور عملیات غیرصنعتی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، احمد زارع به عنوان معاون مدیرمنابع انسانی شرکت ملی نفت در امور اداری کارکنان منصوب شد.

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۱۵۶۹۰ بازدید