اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ EN

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از میادین نفتی غرب کارون (حوضچه های آبگیر آزادگان جنوبی)

 

 

 

 

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۳۲۴۳۳ بازدید