اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ EN

دوازدهمین جلسه “کمیته مشترک مدیریت” (JMC)‌ طرح توسعه میدان نفتی آذر

 

۲ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۴۹۱۷۶ بازدید