اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ EN

نسخه الکترونیکی تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران از شماره ۴۶۰ تا ۴۷۹

۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴
۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹
۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴
۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹

 

۲ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۳۰۶۵ بازدید