- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

برگزاری دوره آموزشی مهندسی هزینه و تأمین مالی در پروژه‌های (EPC)

[1]به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، اولین دوره‌ی آموزشی مهندسی هزینه و تأمین مالی در پروژه‌های  (EPC)برای گروه مدیران و کارشناسان این شرکت از تاریخ (۳۰ اردیبهشت ماه) در محل هتل هویزه تهران و در ۵ روز کاری به مدت ۴۰ ساعت برگزار شد.

بنابر این گزارش؛ این دوره با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی مدیران وکارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت و با حضور استاد مسعود زهدی مدیر تأمین منابع مالی و اعتباری معاونت سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران که از برجسته ترین اساتید در حوزه‌ی مهندسی هزینه و تأمین مالی در پروژه‌های (EPC) می‌باشد برگزار می‌شود.

[2] [3] [4] [5]