اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ EN

بازدید گروه خبری تلویزیون (Asahi) ژاپن از میدان نفتی آزادگان جنوبی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۷۴۰۱ بازدید