اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ EN

بازدید گروه خبری تلویزیون (Asahi) ژاپن از میدان نفتی آزادگان جنوبی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۷۳۳۴ بازدید