اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ EN

بازدید گروه خبری تلویزیون (Asahi) ژاپن از میدان نفتی آزادگان جنوبی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۷۵۱۷ بازدید