اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ EN

بازدید گروه خبری تلویزیون (Asahi) ژاپن از میدان نفتی آزادگان جنوبی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۷۲۷۴ بازدید