اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ EN

نسخه الکترونیکی تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران از شماره ۴۸۰ تا ۴۹۷

۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴
۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹
۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳(۱) ۴۹۳
۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷

 

۲ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۲۸۲۰۲ بازدید