اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ EN

تمدید دومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت

.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۹۱,۱۱۲ بازدید