اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

تمدید دومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت

.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۹۱,۴۴۷ بازدید