سال حمايت از كالای ايرانی
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ EN

بازدید مدیرعامل شرکت متن از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت

 

با

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۸:۱۰۵۱۳ بازدید