سال حمايت از كالای ايرانی
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ EN

بازدید مدیرعامل شرکت متن از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت

 

با

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۸:۱۰۴۷۵ بازدید