اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

بازدید مدیرعامل شرکت متن از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت

 

با

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۸:۱۰۱۸۵ بازدید