اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ EN

رونمایی از سایت شرکت متن با حضور سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت

 

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۸:۵۲۳۵۰ بازدید