اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ EN

رئیس روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در حکمی امید اسکندری را به عنوان رئیس روابط عمومی منصوب کرد.۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۷۲۷۴ بازدید