اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

رئیس روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در حکمی امید اسکندری را به عنوان رئیس روابط عمومی منصوب کرد.۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۷۱۹۴ بازدید