اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

میادین نفتی غرب کارون، ونیز نفتی ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۴۱۶۱۲ بازدید