اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ EN

میادین نفتی غرب کارون، ونیز نفتی ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۴۱۵۰۶ بازدید