اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ EN

میادین نفتی غرب کارون، ونیز نفتی ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۴۱۵۸۹ بازدید