اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ EN

میادین نفتی غرب کارون، ونیز نفتی ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۴۱۵۶۷ بازدید