اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

بازدید سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن از طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون

 

 

 

 

 

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۶۴۸۶ بازدید