اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ EN

جلسه معارفه دکتر نجات امینی معاون مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی و مهندس محمدرضا صاحبی مدیر تدارکات و خدمات کالا

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۲۸۷۸۰ بازدید