اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

جلسه معارفه دکتر نجات امینی معاون مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی و مهندس محمدرضا صاحبی مدیر تدارکات و خدمات کالا

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۲۸۵۷۶ بازدید