اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ EN

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با کارکنان شرکت متن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۰۴۷۳۷ بازدید