اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ EN

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با کارکنان شرکت متن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۰۴۴۸۹ بازدید