- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

انتصاب معاون مدیر عامل شرکت متن در امور مالی و اقتصادی

با حکم مدیرعامل شرکت متن “معاون مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی  ” منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت مهندس شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن طی حکمی آقای دکتر نجات امینی را به سمت “معاون مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی ” منصوب کرد.

در متن حکم آمده است:

با عنایت به تجربه، تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم، به سمت “معاون مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی  ” منصوب می شوید. انتظار دارد در راستای ماموریتهای محوله به این شرکت در شرایط جدید صنعت نفت ، علاوه بر امور ارجاعی توسط اینجانب نسبت به موارد ذیل نیز اهتمام لازم بعمل آورید.

امید است در سایه خداوند متعال در پیشبرد امور محوله موفق باشید.

[1] [2] [3] [4]