اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

آغاز مرحله اول تولید زودهنگام طرح توسعه میدان نفتی آذر

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۶۹۲۸ بازدید