اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ EN

آغاز مرحله اول تولید زودهنگام طرح توسعه میدان نفتی آذر

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۶۸۸۰ بازدید