اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ EN

آغاز مرحله اول تولید زودهنگام طرح توسعه میدان نفتی آذر

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۶۹۱۰ بازدید