اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ EN

آغاز مرحله اول تولید زودهنگام طرح توسعه میدان نفتی آذر

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۶۸۳۳ بازدید