اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ EN

آغاز مرحله اول تولید زودهنگام طرح توسعه میدان نفتی آذر

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۶۳۲۹ بازدید