- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی فروزان و اسفندیار

موقعیت جغرافیایی:

مشترک با کشور عربستان سعودی در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک، در خلیج فارس

اهداف:

فروزان: تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت

اسفندیار: تولید روزانه ۴ هزار بشکه نفت

[1] [2] [3] [4]