اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ EN

تأسیسات طرح جمع آوری گازهای همراه نفت (آماک)

۸ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۱۳۱۶۴ بازدید