اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ EN

تأسیسات طرح جمع آوری گازهای همراه نفت (آماک)

۸ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۱۳۶۲ بازدید