اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ EN

تأسیسات طرح جمع آوری گازهای همراه نفت (آماک)

۸ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۱۳۲۷۶ بازدید