اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ EN

بازدید ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی از طرح جمع آوری گازهای همراه نفت (آماک)

۷ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۴۳۰۴ بازدید