اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ EN

گزارش پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به روایت تصویر

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۴۸۳۶ بازدید