اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

گزارش پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به روایت تصویر

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۴۸۱۴۸ بازدید