اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ EN

گزارش پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به روایت تصویر

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۴۸۱۰۵ بازدید