اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

گزارش پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به روایت تصویر

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۴۸۱۹۹ بازدید