اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

بازدید هیئت سازمان برنامه و بودجه کشوری و مدیرعامل شرکت متن از طرح های توسعه میادین نفتی غرب کارون

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۴:۲۳۱۲۳ بازدید