اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ EN

بازدید هیئت سازمان برنامه و بودجه کشوری و مدیرعامل شرکت متن از طرح های توسعه میادین نفتی غرب کارون

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۴:۲۳۸۹ بازدید