اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ EN

بازدید معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی، از میادین نفتی غرب کارون

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۶۴۶ بازدید