اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

بازدید معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی، از میادین نفتی غرب کارون

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۶۱۵۰ بازدید