اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

بازدید معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی، از میادین نفتی غرب کارون

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۶۲۱۳ بازدید