اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ EN

پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی به روایت تصویر

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۳:۵۲۲۸ بازدید