اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی به روایت تصویر

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۳:۵۲۱۵۸ بازدید