اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ EN

پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی به روایت تصویر

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۳:۵۲۶۳ بازدید