اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی به روایت تصویر

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۳:۵۲۱۰۷ بازدید