اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

بازدید شبکه خبری CNN از طرح توسعه میدان نفتی یادآوران

۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۴۱۱۸ بازدید