اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ EN

بازدید شبکه خبری CNN از طرح توسعه میدان نفتی یادآوران

۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۴۷۸ بازدید