اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ EN

بازدید شبکه خبری CBC کانادا از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۳۸۰ بازدید