- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

تولید میدان مجنون عراق ٢ برابر می‎شود

برخی منابع اعلام کردند شرکت هالبیرتون به شرکت شل کمک می‎کند که تولید نفت از میدان مجنون عراق را دو برابر کند.

منابع نفتی اعلام کردند که شرکت انگلیسی-هلندی شل برای حفر ٣٠ چاه در میدان مجنون عراق، با شرکت آمریکایی هالیبرتون قراردادی به ارزش ٢١٠ میلیون دلار امضا کرده است.

این توافق کمک می‎کند تولید نفت از میدان مجنون عراق حدود دو برابر سطح کنونی شود.

در سه سال آینده، تولید نفت از میدان یاد شده از سطح کنونی ٢٢٠ هزار بشکه در روز به حدود ۴٠٠ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

منبع: شانا

[1] [2] [3] [4]