اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

نشست خبری با مجریان طرحهای آذر، یاران جنوبی و طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

۲۱ دی ۱۳۹۵ساعت: ۲۲:۵۹۱۰۴ بازدید