اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

مراسم تودیع ابراهیم پیراوی ونک و معارفه حیدرعلی فرهنگیان مجری و سرپرست طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام

۱۳ دی ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۰۵۶۸ بازدید