اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

مراسم تودیع ابراهیم پیراوی ونک و معارفه حیدرعلی فرهنگیان مجری و سرپرست طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام

۱۳ دی ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۰۵۱۰۲ بازدید