اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ EN

مراسم امضا تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و تنکو

۱۲ دی ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۲۱۲۹ بازدید