اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

مراسم امضا تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و تنکو

۱۲ دی ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۲۱۹۵ بازدید