اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

یازدهمین جلسه “کمیته مشترک مدیریت” طرح توسعه میدان نفتی آذر

۸ دی ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۹۹۹ بازدید