اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ EN

یازدهمین جلسه “کمیته مشترک مدیریت” طرح توسعه میدان نفتی آذر

۸ دی ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۹۱۹ بازدید