اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

یازدهمین جلسه “کمیته مشترک مدیریت” طرح توسعه میدان نفتی آذر

۸ دی ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۹۶۴ بازدید